Veiklos sritys


Tarnybos veiklos sritys:

    įvertinimo (diagnostikos) - nustato vaiko pedagoginės-psichologinės problemos esmę, priežastis, ypatumus;

    konsultavimo - teikia psichologinę pagalbą vaikams, tėvams, pedagogams, šeimoms, ugdymo įstaigų vadovams, konsultuoja
sprendžiant vaiko ugdymo problemas;

    prevencijos - analizuoja vaiko problemas, sudaro programas mažinti psichologiniams ir pedagoginiams bei socialiniams veiksniams, keliantiems problemą, jas taiko ir moko įvairius specialistus dirbti pagal šias programas;

    tyrimo - ugdymo įstaigose atlieka sociologinius ir psichologinius tyrimus pagal užsakymus arba savo nuožiūra;

    metodinę - teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų specialistams ir vadovams optimalių vaiko ugdymo sąlygų, programų ir metodų parinkimo klausimais. Pagal galimybes ir poreikius leidžia metodinę medžiagą;

    švietimo - šviečia visuomenę aktualiais vaiko ugdymo ir integravimosi į visuomenę klausimais;

    organizavimo - kaupia duomenų banką apie vaikus, turinčius specialiųjų poreikių ir specifinių problemų, padeda jiems integruotis
į visuomenę, diegia naujas ugdymo formas ir metodus.

Puslapis "Veiklos sritys" atnaujintas 2015-04-16