Darbo užmokestis


2016 metų Raseinių PPT darbuotojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis:

Eil. Nr.
Pareigybių pavadinimas
Darbo užmokestis (Eur)
1
Direktorius
1189,62
2
Socialinis pedagogas
436,69
3
Psichologas
873,58
4
Specialusis pedagogas
753,51
5
Logopedas
870,41
6
Gydytojas
136,86
7
Valytojas
97,00


2017 metų I ketvirčio Raseinių PPT darbuotojų vidutinis nustatytasis darbo užmokestis:

Eil. Nr.
Pareigybių pavadinimas
Darbo užmokestis (Eur)
1
Direktorius
1316,85
2
Socialinis pedagogas
465,33
3
Psichologas
930,66
4
Specialusis pedagogas
819,56
5
Logopedas
944,62
6
Gydytojas
215,60
7
Valytojas
95,00
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2017-05-04